PAC sprijină agricultorii. Cum pot lua micii fermieri fonduri pentru proiecte în agricultură, în România?

OPORTUNITĂȚI PENTRU MICII FERMIERI

Plăți directe pentru susținerea fermelor mici și dezvoltarea acestora

Cine sunt micii fermieri care au dreptul la accesarea plăților directe:

  • Persoane fizice sau juridice sau o formă asociativă de personae fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia/acestora, a cărei/căror exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă;
  • Dețin o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar parcela agricolă este de cel puţin 0,3 ha (cel puţin 0,1 ha în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi). Pentru legume cultivate în sere şi solare, suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha;
  • Cererea unică de plată reprezintă solicitarea pe care fermierul o depune anual la Centrul Judeţean/Centrul local APIA sau al Municipiului București al APIA, pentru efectuarea plăţilor în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin pe suprafaţă;
  • Au dreptul la o plată anuală de maximum 1.250 EURO, în funcţie de suprafaţa și/sau numărul de animale eligibile pe care le deţin în exploataţie, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori. Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăţilor care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an.

 

Fonduri europene destinate proiectelor de dezvoltare rurală

Cine sunt micii fermieri care au dreptul la accesarea acestor fonduri europene:

  • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică potrivit definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neutorizate;
  • Prezintă un plan de afaceri pentru exploataţia agricolă înregistrată cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului. Aceștia pot beneficia de o contribuție din partea UE de până la 15.000 EURO, 100% nerambursabili pentru o perioadă de maximum trei/cinci ani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s