FEEDBACK. Ce spun participanții la evenimentele de informare privind PAC în România

Untitled

Formularele de evaluare completate de participanții la conferințele-seminar privind Politica Agricolă Comună în România relevă că experiența participării la acest eveniment a fost una pozitivă și utilă, feedback-ul înregistrat fiind unul „foarte bun” și „bun”, cu observații și recomandări constructive: „Acest seminar este foarte bun, aflăm informații noi referitoare la agricultură”; „Să se facă mai des astfel de seminarii”.

În cadrul proiectului InfoAgricol, cofinanțat de Comisia Europeană, S12 a organizat, în cele opt de Regiuni de dezvoltare ale României, tot atâtea conferințe-seminar de informare privind privind Politica Agricolă Comună. Evenimentele au atras un public numeros – peste 500 de participanți, în special tineri – și au dezvăluit celor prezenți informații utile despre PAC, despre importanța ei pentru România și despre oportunitățile pe care le oferă agricultorilor și spațiului rular românesc.

În cadrul fiecărui seminar, experții implicați în proiect au susținut prezentări, au dialogat cu publicul, au răspuns la întrebări și au oferit celor prezenți Brosura InfoAgricol, un material de informare privind Politica Agricolă Comună în România. De asemenea, participanții au fost rugați să completeze un Formular de feedback cu privire la seminarul de informare. Concret, aceștia au primit un scurt chestionar anonim[1], compus din trei întrebări închise vizând evaluarea scalară a:

  1. calității, cantității și noutății informațiilor despre PAC în România;
  2. explicațiilor și răspunsurilor oferite de experți;
  3. calității materialului informativ primit (broșura).

Fiecare dintre acești itemi a fost evaluat pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă „foarte slab”, iar 5 „foarte bun”.

Chestionarul a oferit publicului participant și opțiunea unei întrebări deschise ce a permis formularea de observații sau recomandări.

Din numărul total de participanți, au completat Formularul de feedback 468 de persoane. Distribuția acestora pe regiuni/ seminare poate fi observată în figura de mai jos.

Untitled1

Feedback-ul primit de la participanți confirmă faptul că cele opt evenimente publice de informare privind PAC în România a fost un succes. Astfel, calitatea, cantitatea și noutatea informațiilor privind PAC a fost evaluată ca fiind „foarte bună” și „bună” de către respondenți, media națională a acestui indicator fiind 4,4. Așa cum se poate observa în figura de mai jos, există o omogenitate destul de mare a evaluărilor pe regiuni, diferențele înscriindu-se în intervalul 4 – 4,9. Practic, în baza feedback-ului înregistrat se poate spune, fără rezerve, că informațiile privind PAC în România au fost apreciate din punct de vedere al calității, cantității și noutății.

Untitled2

Dincolo de informațiile prezentate, un aspect important al conferințelor-seminar organizate a fost acela al interacțiunii și al dialogului cu participanții. Și în acest caz, evaluarea respondenților este una foarte bună. Explicațiile și răspunsurile oferite de expeți înregistrează o medie națională de 4,6, ceea ce relevă o calitate superioară a datelor, informațiilor, a argumentelor expuse. Figura de mai jos oferă un tablou complet al evaluării acestui indicator și scoate în evidență faptul că în șase din cele opt regiuni acest item se află aproape de cota maximă.

Untitled3

În ceea ce privește calitatea materialului informativ primit (broșura), aceasta este apreciată ca fiind „foarte bună” și „bună”  de către participanții la evenimentele regionale. Pe o scală de la 1 la 5, broșura este evaluată la 4,6, varianțiile între regiuni find relativ mici (de la 4,3 în Regiunea Vest, la 4,8 în Sud-Vest). Broșura InfoAgricol oferă, într-o manieră sintetică, atractiv din punct de vedere grafic și într-un limbaj accesibil publicului larg, informații complementare celor prezentate în cadrul conferințelor-seminar. Reamintim că broșura poate fi accesată în format electronic aici.

Untitled4

Pentru că observațiile sau recomandările sunt importante pentru echipa InfoAgricol, acestea contribuind, pe parcursul derulării proiectului, la calibrarea și adaptarea informațiilor, a prezentărilor și a organizării evenimentelor regionale, redăm mai jos câteva dintre acestea, cu mențiunea că numarul celor care au răspuns la această întrebare deschisă este mai mic decât cel al respondenților care au completat Formularul de feedback.

„Acest seminar este foarte bun, aflăm informații noi referitoare la agricultură”;

„Durata mai mare, cu o pauză între”;

Seminarul mi s-a părut interesant și benefic pentru tineri. Ca observație, sau mai bine zis, recomandare, v-aș sugera să diminuați durata seminarului. Mulțumim!”;

„Organizarea pe viitor a mai multor prezentări”;

„Să se facă această informare și în cadrul primăriilor comunale, deoarece cred că unii primari nici nu știu că există aceste fonduri”;

„Realizarea și pe viitor a seminariilor de informare pentru o cât mai buna informare a cetățenilor cu privire la oportunitatea accesării fondurilor europene”;

„Să se facă mai des astfel de seminarii”.

În concluzie, impactul conferințelor-seminar de informare privind PAC, organizate în cadrul proiectului InfoAgricol, este unul foarte favorabil, atât din punct de vedere cantitativ – numărul de participanți care au considerat că informațiile prezentate sunt noi – , cât și din punct de vedere calitativ – persoanele care au considerat și descris experiența participării la aceste evenimente de informare ca fiind una interesantă și utilă, în sensul îmbunătățirii gradului de cunoaștere în acest domeniu.

 

[1] Datele au fost culese și stocate în deplină concordanță cu reglementările în vigoare în privința protecției datelor personale.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s