BROSURA

Brosura InfoAgricol este un material de informare privind Politica Agricolă Comună în România. Documentul descrie PAC şi principalele sale obiective (2014-2020), subliniază importanţa acesteia pentru România, prezintă instrumente specifice de finanţare, cu accent pe oportunităţile pentru tinerii şi micii fermieri şi evidenţiază direcţiile de acţiune ale PAC.

Coperta brosura

Brosura InfoAgricol a fost distribuită sutelor de participanţi la seminariile regionale organizate în cadrul proiectului InfoAgricol, derulat de compania Studio Twelve, cu sprijinul Comisiei Europene.