PAC pentru România. Direcții de acțiune (I)

1. Stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice

Una dintre strategiile naționale care pun în aplicare PAC („Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 – 2030”) prevede realizarea de investiții (finanțate prin PNDR) pentru construirea, modernizarea sau renovarea infrastructurii fizice rurale (drumuri, apă și canalizare etc.).

De asemenea, prin intermediul PNDR 2014-2020 se finanțează investițiile în înființarea și dezvoltarea fermelor și unităților de procesare a produselor agricole, precum și a serviciilor și activităților productive non-agricole.

Aceste investiții vor contribui la creşterea atractivităţii zonelor rurale, în special pentru persoanele tinere. Ele înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, creștere economică și bunăstare pentru agricultori.

Untitled

2. Venit echitabil pentru agricultori

Spațiul rural se poate dezvolta prin motivarea populaţiei sale active, determinată de nivelul şi stabilitatea veniturilor sale şi de capacitatea acesteia de a-şi întreţine familia. Astfel, prin măsurile din PNDR este sprijinită diversificarea veniturilor din agricultură prin crearea de alternative ocupaționale (alte activități non-agricole productive) pentru locuitorii din spațiul rural, cu prioritate pentru membrii gospodăriilor agricole. În același timp, în cadrul PNDR sunt prioritizate investițiile pentru integrarea producției agricole cu procesarea acesteia, pentru creșterea valorii adăugate și implicit a profitului obținut de agricultori.

PAC / PNDR stimulează antreprenoriatul rural care să genereze venituri din activitatea agricolă, procesarea produselor agricole, servicii și activități productive non-agricole (meşteşugărit tradiţional, turism rural, agroturism etc.).

 
3. Modelul european de agricultură

PAC își propune să sprijine o agricultură multifuncțională, care să răspundă nevoii cetățenilor europeni cu privire la alimente (disponibilitate, preț, diversitate, calitate și siguranță), să protejeze mediul și să asigure agricultorilor un nivel de trai decent.

Modelul european de agricultură este cel care garantează siguranța alimentară, contribuie la conservarea comunităților rurale și a peisajelor, ca parte a patrimoniului european, asigură dezvoltarea durabilă și echilibrată a tuturor zonelor rurale europene.

PAC susține obiectivul asumat și de România (prin „Strategia pentru dezvoltarea sectorului agro-alimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 – 2030”) în privința profilului fermierului din secolul XXI. Acesta trebuie să fie competitiv, la nivelul altor activităţi economice, ajungând la acelaşi nivel de bunăstare şi la condiţii similare de viaţă ca şi locuitorii din zonele urbane.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s